SØKNAD OM KJØP AV BOLIG

Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Ekeli Terrasse borettslag, trinn 3. Søknaden er ikke bindende før en event. kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.
Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 7. september klokken 12.00.

    Medlem i PBBL
    JaNei    Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):